Предизвикателства пред HR специалистите

 
1. Мислене отвън навътре
Все още мисленето на повечето специалисти в областта на човешките ресурси е фокусирано само вътре в компанията – върху служители, лидери и HR практики. Когато работата им започне да се извършва с фокус навън – клиентите, инвеститорите и обществото, тя се концентрира върху стойността, която може да създаде с течение на времето. Стратегическото управление на човешките ресурси все още често използва стратегията на компанията като огледало, в което да се отразява, но когато гледа навън, стратегията на компанията се превръща в прозорец към външните бизнес условия и ключовите заинтересовани страни, на които трябва да се отговори. Специалистите в областта на човешките ресурси трябва да реагират на външните предизвикателства, като правят промени в политиките си по отношение на развитието на талантите, лидерството и необходимите компетенции.

2. Развитие на талантитеталант
През последните 20 години се научихме да помагаме на служителите да стават по-компетентни чрез използването на иновативни методи за обучение, а след това се насочихме и към тяхната поведенческа ангажираност. Надявамe се, че към настоящия момент вече сме фокусирани към това да ги ангажираме емоционално и да им помагаме  да намерят смисъла и значението на работата, която вършат. Създаването на усещане за смисъл от работата идва, когато индивидуалните качества и ценности на служителите се използват в помощ и услуга на другите. Развитието на собствените силни страни с цел подпомагане на другите излиза извън нарцистичното разбиране за личностно развитие. Има още

Реклами

Почивка или завой на 180 градуса?

Депресивното състояние на работното място поради преумора и хроничен стрес в психологията е познато като burnout или Синдром на професионалното изчерпване/изгаряне. Как обаче да превентираме и лекуваме синдрома? Тук на помощ се явява т.нар. сабатикал – определен период от време (месеци или цяла година), в който човек се откъсва от еднообразната работа и търси нови предизвикателства. Названието sabbatical идва от иврит и думата „сабат“ – седмият ден, в който се почива.

деск

В началото онези, които се възползват от сабатикала, принадлежат единствено на академичните среди. На всеки седем години университетските преподаватели имат право да вземат една година отпуск, през която да се оттеглят от активната си дейност в учебното заведение, за да развият своя научна идея или просто за творчески отпуск. Но след разрастването на проблема с burnout през 70-те години на XX век много фирми възприемат идеята за дълъг отпуск за своите дългогодишни служители. Инициатори са едни от най-големите корпорации като McDonald’s и Intel, но впоследствие средни и малки компании намират варианти да предложат подобна опция на служителите си. Финансовата страна е уредена по различни начини: в някои фирми това е платен отпуск, в други е частично платен, като най-масовата практика си остава неплатеният отпуск.

Има и държави, в които идеята за сабатикал навлиза в социалната политика. Калин Радулов, който работи в HR стартъп компанията Jobio.me, споделя опита си. „За сабатикал научих, докато живеех и учех в Lund University, Швеция, основно че след две години работа на трудов договор може да вземеш отпуск, за да пътуваш, учиш или дори да си създадеш стартъп компания.“ През 2002 г. в Швеция се прави експеримент и в 10 общини е въведен платен сабатикал, а след като влиза в графата „успешна“, през 2005 г. практиката е въведена в цялата страна. Проектът предоставя възможност на 12 000 шведи, заявили желанието си за една година да вземат отпуск, да могат да пътуват, учат или развият други свои умения, докато получават 68% от заплатата си. А за тази една година шведското правителство дава възможност на 12 000 безработни да заемат техните позиции. Работодателите имат право да изберат кого да назначат, като единственото условие е лицето да е регистрирано в бюрото по труда като безработно. За една година проектът струва на държавата 1.5 милиарда шведски крони. Има още

Better Ways to Learn

In the new book “How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens”, Benedict Carey, a science reporter for The New York Times, challenges the notion that a high test score equals true learning. He argues that although a good grade may be achieved in the short term by cramming for an exam, chances are that most of the information will be quickly lost. Indeed, most students probably don’t need to study more — just smarter!

книгата

Mr. Carey offers students old and young a new blueprint for learning based on decades of brain science, memory tests and learning studies. He upends the notion that “hitting the books” is all that is required to be a successful student, and instead offers a detailed exploration of the brain to reveal exactly how we learn, and how we can maximize that potential.мозък

Most of us study and hope we are doing it right,” Mr. Carey says. “But we tend to have a static and narrow notion of how learning should happen.” For starters, long and focused study sessions may seem productive, but chances are you are spending most of your brainpower on trying to maintain your concentration for a long period of time. That doesn’t leave a lot of brain energy for learning. “It’s hard to sit there and push yourself for hours,” Mr. Carey says. “You’re spending a lot of effort just staying there, when there are other ways to make the learning more efficient, fun and interesting.” Има още

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА СТУДЕНТИ В ЧУЖБИНА

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА СТУДЕНТИ В ЧУЖЖБИНА

Казват, че здравето е като щастието – щом не го забелязваш, значи го имаш. Затова и често се сещаме да помислим по темите за здравно осигуряване чак когато имаме проблеми.

Според Закона за здравното осигуряване, държавата осигурява всички студенти – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, включително тези които се обучават в чужбина. Това обаче не става автоматично. Ето какви въпроси трябва да предвидите:

 1. Ползване на здравни услуги в чужбина / Европейска здравна карта
 2. Удостоверяване, че сте студент в чужбина
 3. Освобождаване от здравни вноски за хора, живеещи в чужбина
 4. Образование и работа едновременно
 5. Проверка дали са ви прекъснали здравноосигурителните права
 6. Плащане на вноски за здравноосигурителни права

 

 1. Ползване на здравни услуги в чужбина / Европейска здравна карта

Европейската здравна карта ви дава право да получите безплатна „спешна и неотложна медицинска помощ“, докато пребивавате в чужбина. За да я получите, трябва да сте с непрекъснати здравноосигурителни права. Има още

Why Study Abroad?

To become a „Global Citizen“ in today’s interconnected world

Now, more than ever, our world is interconnected. To be successful — personally, intellectually, and professionally — you must become a „global citizen,“ skilled at interacting in and between multiple cultures and capable of analyzing issues on a global level.

Getting an international education — in other words, studying abroad — is one of the best ways for students to build global competence.

The experience can help you:

 • Develop new perspectives on academic subjects and real-world issues
  Study abroad lets you study a variety of subjects in more depth and from different cultural perspectives. Outside the classroom, your personal education is enhanced through daily interactions in the foreign culture with host families or housemates and others in the community.
 • Achieve proficiency in a foreign language
  While you can learn grammar and vocabulary at Northwestern, it is impossible to become truly proficient in a foreign language without using it in a real-world setting. A non-English-speaking country is the ultimate „language classroom.“
  Има още

Търсете практиката си сами!

   Представям ви интервю с Недялко Недялков – млад инженер, предприемач и консултант. Неговата гледна точка за обучението и работата в сектора на Информационните технологии всъщност посочва слабостите на цялото българско образование, затова е хубаво да се замислим над думите му.

недялко

   Недялко е работил за локалната група на международната студентска организация BEST; участвал е в организирането на събития, помагащи на студентите от техническите университети да намерят професионално развитие. Завършил е курс по предприемачество към Business Booster Sofia, където развива умения за създаване и управление на собствена компания. В края на 2013г. започва работа в софтуерната компания Dreamix, където работи като Business Development Consultant. Част е от борда на директорите на Асоциацията на младежките организации, чиято цел е финансиране, организиране на общи проекти и предаване на полезни практики в младежкото общество в България.

Разкажи ни, моля те, нещо повече за Асоциацията на младежките организации – с какво се занимава тя и с какво помага на студентите, които търсят своята професионална реализация?index

АМО се създаде от нуждата за кооперация между младежките организации в България. Голяма част от тях работят за еднакви цели и идеали, но няма място или орган, който да координира тяхната работа. Събрани от различни организации и сфери на познание, младежи с активна гражданска позиция и силно чувство за социална отговорност, учредихме тази организация с цел да подпомогнем младежкото общество. Ние смятаме, че знанията, уменията, талантът, труда и усилията на младежите, трябва да бъдат насърчавани и подпомагани от държавните и европейски институции, от неправителствения сектор и от гражданското общество. Чрез връзка с различни органи, компании и организации, ние се опитваме да осигурим възможност на младите за различни образователни форми, свързани с активното участие. Мое лично мнение е че това което помага на студентите за тяхната професионална реализация е практиката. Практиката да се организират събития, практиката да се обсъждат проблеми, практиката да се пишат европейски програми, практиката да изразяват своите мисли и идеи по структуриран и ясен начин. Точно младежките организации са тези, които дават възможност за всичко това. Има още