Нови работни места в началото на 2015г.

 

untitled

Българските работодатели очакват темпото на наемане слабо да се увеличи през първото тримесечие на 2015 г., сочат данните от проучване на пазара на работна ръка Manpower-България, част от ManpowerGroup. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г., прогнозите се повишават с 2 процентни пункта. Във всички региони, сектори и вид компании, обхванати от проучването, нетните прогнози за заетостта остават положителни.

Проучването на Manpower за заетостта се базира на отговори от 751 работодатели от български компании. Те са запитани дали имат намерения да наемат допълнителен персонал или планират да редуцират размера на своята работна сила през следващото тримесечие. Работодатели от пет региона – Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна имат позитивни намерения за наемане на нов персонал. В Смолян например, германската компания „Костал“ обяви, че ще наеме до 300 души. Компанията „Агрион“ отваря 21 офиса в цяла България. Подобно на миналото тримесечие, България остава желана дестинация за чуждестранните компании, които търсят аутсорсинг възможности. Най-оптимистична прогноза споделят работодателите от секторите транспорт, складиране, комуникации, финанси, застраховане, недвижими имоти, бизнес услуги.

Прогнозата е обещаваща, особено за младежите – в публичния сектор има много програми, които стимулират и работодатели, и студенти. За програмата „Младежка заетост“ се говори за 10 000 обявени, налични работни места за млади безработни. Друга програма e „Старт в кариерата“, за която са кандидатствали около 3000 млади безработни. 🙂

Реклами

Better Ways to Learn

In the new book “How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens”, Benedict Carey, a science reporter for The New York Times, challenges the notion that a high test score equals true learning. He argues that although a good grade may be achieved in the short term by cramming for an exam, chances are that most of the information will be quickly lost. Indeed, most students probably don’t need to study more — just smarter!

книгата

Mr. Carey offers students old and young a new blueprint for learning based on decades of brain science, memory tests and learning studies. He upends the notion that “hitting the books” is all that is required to be a successful student, and instead offers a detailed exploration of the brain to reveal exactly how we learn, and how we can maximize that potential.мозък

Most of us study and hope we are doing it right,” Mr. Carey says. “But we tend to have a static and narrow notion of how learning should happen.” For starters, long and focused study sessions may seem productive, but chances are you are spending most of your brainpower on trying to maintain your concentration for a long period of time. That doesn’t leave a lot of brain energy for learning. “It’s hard to sit there and push yourself for hours,” Mr. Carey says. “You’re spending a lot of effort just staying there, when there are other ways to make the learning more efficient, fun and interesting.” Има още

Стратегия за учене през целия живот (2014-2020)

Националната стратегия за учене през целия живот определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Отличителен белег на българската стратегия за учене през целия живот е цялостният подход, като по този начин се обхващат всички области на ученето – предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене. Има още

Що за социално животно е EduPunk?

Що за социално животно е EduPunk?

ff

EduPunks – чували ли сте за тази нова порода хора?
Ще ви излъжа кой пръв я е използвал, но аз попаднах на думичката преди малко повече от месец докато се ровех в интернет. Попаднах на сайта на Аня Каменец за въпросния феномен.

А какво е EduPunk?

Буквално EduPunk е Образователен Пънкар или Пънкар в образованието (Education – образование; Punk – пънк, пънкар). Това, което е в основата на новото течение, е  че то се корени в самоинициативността на всеки един EduPunk и в личното му желание да се възползва от неконвенционалните източници и методи на познание поради простата причина, че иска да УЧИ. Има още

БОЛОНСКИ ПРОЦЕС

Декларацията, подписана от министрите на висшето образование на 29 страни в Болоня, постави през 1999 година началото на най-значимия общ европейски процес в политиката на реформи на висшето образование в Европа, т.нар. Болонски процес. Смисълът на процеса е насочен към една основна цел – създаване на Европейско пространство за висше образование.

Определението на тази цел произтича както от конкретния контекст на общото развитие на социалния и икономически живот в Европа, така и от динамиката и идеите в областта на висшето образование.

Страните членки на Европейския съюз осъзнават, че за да достигнат единно културно и духовно измерение, Има още

Да бъдеш студент в Англия

Помолих бивш съученик, който понастоящем учи в Англия, в Manchester School of Architecture, да сподели накратко впечатленията си от Острова и висшето образование, което получава там вече втора година. Името му е Виктор Петков, учихме заедно в Строителната гимназия в София (която, между другото, той завърши с отличие). Причината Виктор, а и много други български студенти, да предпочетат образование в чужбина, са възможностите, които дават чуждестранните университети, културното обогатяване и условията за усъвършенстване на чужд език. Както, предполагам, и заради самото предизвикателство.

906126_4030655743651_1204585007_o

 

През септември 2012 година заминах за Манчестър с цел висше образование. Това беше първото ми посещение на Обединеното кралство Има още